flag Судова влада України

Стара версія сайту | Лист вебмайстру

Франківський районний суд м.Львова

                                                          м.Львів. вул. Героїв Крут 1-в

 

                                                          Позивач: ______________________

                                                          Адреса: ________________________

                                                          _______________________________

                                                          Тел: ___________________________

 

                                                          Відповідач: ____________________

                                                         Адреса:_________________________

                                                          р/р ____________________________

                                                          код ЄДРПОУ________, МФО _____

 

ЗАЯВА
про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, 
але невиплаченої заробітної плати

 

Я, __________________________________________, згідно наказу від ______________ р. №_____, була прийнята на роботу до _____________________________ на посаду _____________________________________________. Відповідач у встановлені законом строки, починаючи з _____________ року не виплачує мені заробітну плату.

Згідно з довідкою від _____________ року за № _____, наданою ___________________ ______________________________________, заборгованість по виплаті мені заробітної плати становить _________ грн. (сума прописом), яка не виплачена відповідачем до цього часу.

Вважаю дії відповідача незаконними, оскільки відповідно статті 115 КЗпП України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чин іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 5 ЗУ "Про судовий збір" і п. 2 ч. 3 ст. 81 ЦПК України від сплати судового збору звільняються позивачі за подання позовів про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин.

На підставі викладеного та відповідно до статті 115 КЗпП України, статей статей 95, 96, 98 ЦПК України,

 

ПРОШУ:

 

Видати судовий наказ про стягнення з ___________________________________________ на мою користь нарахованої, але не виплаченої мені заробітної плати в сумі _____________ грн.

 

Додатки:

1. Копія наказу про прийняття на роботу.

2. Довідка про нараховану, але невиплачену зарплату.

3. Копія паспорту та ідентифікаційного коду.

3. Копія заяви про видачу судового наказу.

 

 

«____»____________20___ р.                                                     ____________________

 

 

 

 

                                          

Позивач: Петренко Аліна Сергіївна

                                              м. Львів, вул. Прокоф’єва, буд. 111 кв. 1

                                              40000

                                              Тел.: 32-15-47

 

                                              Відповідач: Петренко Іван Степанович,

                                              01.01.81 р.н., уродж.: м. Львів,

                                              працює слюсарем ПАТ «Сумихімпром»,

                                              місцезнаходження: м. Львів,

                                              вул.. Харківська, 103, проживає: м. Львів,

                                                     вул. Д.Коротченка, буд. 35 кв. 302,

                                              ідентифікаційний номер 01010101010

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення аліментів

 

Я, Петренко Аліна Сергіївна, 25 серпня 2002 року вступила в шлюб з відповідачем, Петренко Сергієм Степановичем. 16 грудня 2007 року наш шлюб було розірвано рішенням Зарічного районного суду м. Суми.

Від шлюбу маємо неповнолітню дитину – Петренка Максима Сергійовича, 15.03.2004 року народження, який проживає разом зі мною. Дитина знаходиться повністю на моєму утриманні. Відповідач в добровільному порядку коштів на утримання дитини мені не надає та не приймає участі в утриманні дитини.

 

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 180 - 185 Сімейного кодексу України, ст. ст. 3, 15, 81, 119 Цивільного процесуального кодексу України, -

 

ПРОШУ:

 

1. Стягнути з Петренка Сергія Степановича, на мою користь, аліменти на утримання дитини –Петренка Максима Сергійовича, 2004 року народження, в розмірі ? всіх видів заробітку, але не нижче 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку щомісячно.

 

Додаток: 2 копії позовної заяви

                2 копії свідоцтва про розірвання шлюбу

                             2 копії свідоцтва про народження дитини

 

 

_________ 20__ року                                                                   _______________

                                                                                                              (підпис)

 

 

 

 

 Позивач: Петренко Аліна Сергіївна

                                              м. Львів, вул. Прокоф’єва, буд. 111 кв. 1

                                              40000

                                              Тел.: 32-15-47

 

                                              Відповідач: Петренко Іван Степанович,

                                              01.01.81 р.н., уродж.: м. Львів,

                                              працює слюсарем ПАТ «Сумихімпром»,

                                              місцезнаходження: м. Львів,

                                              вул.. Харківська, 103, проживає: м. Львів,

                                                     вул. Д.Коротченка, буд. 35 кв. 302,

                                              ідентифікаційний номер 01010101010

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про розірвання шлюбу

 

15 червня 2008 року я зареєструвала шлюб з Петровим Іваном Івановичем у Відділі реєстрації актів цивільного стану Сумського міського управління юстиції, актовий запис № 647 (Копія свідоцтва про одруження Серія 1-БП № 028739 від 15 червня 2008 року).

Від даного шлюбу маємо спільну дитину – Петрова Олега Івановича, 14.05.2005 року народження.Спору з відповідачем про місце проживання дитини не має.

Підставою для розірвання шлюбу є ті обставини, що у нас відсутні спільні інтереси з чоловіком, наявні різні погляди на життя, відсутнє взаєморозуміння. Ми втратили почуття любові та поваги один до одного. З відповідачем спільного господарства не ведемо. Подальше спільне життя і збереження шлюбу неможливе. В добровільному порядку відповідач розірвати шлюб відмовляється (відповідач згоден на розірвання шлюбу).

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 110, 112 Сімейного Кодексу України, ст. 119  Цивільного процесуального кодексу України,-

 

ПРОШУ:

 

1. Розірвати шлюб між мною, Петровою Ніною Семенівною та Петровим Іваном Івановичем, зареєстрований15 червня 2008 року у Відділі реєстрації актів цивільного стану Сумського міського управління юстиції, актовий запис № 647.

 

Додаток: квитанція про сплату судового збору

                2 копії позовної заяви

                2 копії свідоцтва про шлюб

                2 копії паспорта

 

«___» __________ 20___р.                                           _____________

                                                                                             (підпис)