Задати питання
flag Судова влада України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ голови Франківського

районного суду м.Львова

02.08.2012 р. № 54

  

ІНСТРУКЦІЯ 
про порядок відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк  документів, 
які надаються запитувачам інформації

  1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Франківським районним судом м.Львова (далі – суд).

 

  1. Працівник апарату суду, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою відповідальну особу за організацію доступу до публічної інформації -заступника керівника апарату суду, про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.
  2. Відповідальна особа за організацію доступу до публічної інформації,що знаходиться у володінні суду - заступник керівника апарату суду не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його до працівника апарату суду для надання цього розрахунку запитувачу інформації.
  3. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.
  4. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).
  5. Після надходження коштів на рахунок який зазначений в додатку 2 Інструкції, від запитувача інформації не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення, працівник апарату суду надає копії документів запитувачу.
  6. Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації. В разі великого обсягу інформації строк продовжується відповідно до п. 4 ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
  7. Якщо кількість сторінок відповіді на запит на інформацію неможливо визначити заздалегідь, зважаючи на значний обсяг такої відповіді, заступник керівника апарату суду, надсилає запитувачеві лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.
  8. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.

Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок ТУ ДСА України в Львівській області, про що заступник керівника апарату суду повідомляє службовою запискою працівника апарату суду, який готує запитувану інформацію.

 
  

 

Додаток 1

 

 

до Інструкції про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк  документів, які надаються запитувачам інформації

 

 

 

 

 

 

 

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

 

 

Послуга, що надається

 

Норми витрат за виготовлення однієї
сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної  плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

  

Додаток 2

 

 

до Інструкції про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк  документів, які надаються запитувачам інформації

 

 

 

 

 

Надавач послуг:           Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Львівській області

 

 

 

Реєстраційний рахунок:                 № 31259275210102 в ГУ ДКСУ у Л/о

 

 

 

МФО банку:                                     825014

 

 

 

Код ЄДРПОУ:                                  26306742

 

Платник:       _______________________________________________________

                      _______________________________________________________

 

 

РАХУНОК №_______

від ____        ________________   20 ____ року

 

 

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати:  ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

 

(сума прописом)

 

Голова суду  ________________                  Керівник апарату суду  ________________

                                (підпис)                                                                           (підпис)