Задати питання
flag Судова влада України

У 1973 році розпочав свою діяльність Радянський районний суд м. Львова, який 03.02.1993 року перейменовано на Франківський районний суд м. Львова.

Стосовно історичної спадщини про суди, привертає увагу започаткування діяльності суддів (тіуни) за часів Київської Русі, структура та діяльність яких була закріплена ще у „Руській правді", Статуті князя Володимира Святославовича, Статуті князя Ярослава Мудрого, а згодом - у правових основах формування козацького правосуддя та звичаєвого правосуддя в Запорізькій Січі, правосуддя в гетьманській державі, Конституції Пилипа Орлика (1710 p.), „Права, за якими судиться малоросійський народ" (1743 p.), Судових статутах (1864 p.), законодавстві УНР та ЗУНР, радянської доби, а також і в період незалежної держави — Україна.

Богинею правосуддя є Феміда, котра втілює ідеї справедливості та законності, відновлення порушеного права та покарання за зло. Основними атрибутами Феміди є меч та ваги, а також мантія та пов’язка на очах:

Разом з тим, є випадки, коли у руках Феміди був факел, який освітлює їй шлях до істини. Символ правосуддя є стародавнім і безпосередньо пов'язаний із здійсненням судочинства.

Історія діяльності Франківського районного суду м.Львова розпочалася у 1973 році. Постановою Ради Міністрів УРСР № 193 від 23.04.1973 року реформовано Залізничний районний суд м. Львова та утворено Радянський районний суд м. Львова і Залізничний районний суд м. Львова. Першим головою Радянського районного суду м. Львова призначено Реброву Надію Сергіївну. Суддями обрано Журавльова B.C., Романчеву Л.О. та Горецького А.С.

Наступними головами суду за період з 1982 року по 2008 рік стали Горецький Анатолій Степанович, Бачун Олег Володимирович і Мартьянова Світлана Мирославівна.

Історія суду пам'ятає всіх суддів, які працювали у суді та внесли свій вклад у здійснення правосуддя, а саме — Заярну В. Я., Коморного І. О., Семенову Л. М., Венецьку Л. Б., Картушина А. М., Козака В. Г., Донченка Ю. В., Шашкіну С. А., Семчишина 3. В., Михайлишин Г. Я., Валько Н. М., Юрківа О. P., Мікулу Т. І., Онишкевича Т. В., Яворського І. О., Гінду О.М., Мікулу О.І., Дякович О.В., Ільчишин Н.В.,Дячишин В.Ф..

Постановою Верховної Ради України № 2987-ХІІ від 03.02.1993 року Радянський район м. Львова перейменовано на Франківський, а відтак і Радянський районний суд м. Львова — на Франківський районний суд м. Львова.

З травня 2001 року по даний час колектив Франківського районного суду м. Львова очолює Мартьянова Світлана Мирославівна.

Штат Франківського районного суду м. Львова складається з одинадцяти суддів:

Станом на сьогодні штат суду складається з 58 осіб:

Франківський районний суд м.Львова є судом першої інстанції і розглядає всі категорії справ, віднесені процесуальним законодавством до підсудності суду.

Статтею 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено завдання суду: суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.